Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Tutanak Nasıl Yazılır ?
Tutanak aynı dilekçe gibi tutulur..
Başlık: TUTANAK
Tarih yazılır gerekirse saat sonra olay yeri yazılır daha sonra kişiler yazılır ve durum izah edilir.
Tutanağın verileceği amire itaf edilircesine bilgilerinize arz ederim denilir
İmza kısmına gelince varsa 2 şahit bir amir ve tutanağı tuttuğun kişinin imzası
Yoksa O anda olan kişiler ( Tabi durum amira izah edilir) Yazılır, kendi ismimizi de yazıcaz bunu zaten söylemeye gerek yok sanırım...

Toplantı Tutanağı Örneği - Örnek Tutanak


SOSYAL KULÜP TOPLANTI TUTANAĞI


Öğretim Yılı : 2008-2009


Okulun Adı :...................ÖĞRETMEN LİSESİ


Kolun Adı : KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ


Toplantı No : .....................


Toplantı Tarihi : ......../....../......
GÜNDEM :

1................................................. ...........................................


2................................................. ............................................


3................................................. ...........................................
GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR.......................................... ..... .................................................. .................................................. ............ .................................................. .................................................. .............


Başkan Başkan Yardımcısı Sayman Sekreter


Üye Üye


Danışman Öğretmeni

Tutanak Nedir


kelimenin birkaç değişik anlamı vardır:
1. meclis, kurul mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.
2. ilgililerce imzalanmış, bir durumu anlatan yazı, zabıt varakası.
3. birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata.

değişik amaçlarla düzenlenen toplantılarda yapılan konuşmaların olduğu gibi yazıya geçirilmesi ve bu yazılanların yetkililerce imzalanmasıyla resmiyet kazanan yazılara tutanak denir. bu tarzdaki tutanaklar, genellikle zabıt kâtipleri tarafından yazılır.

bir olayın veya bir durumun nasıl olduğunu ifade eden ve ilgili (veya yetkili) kimseler tarafından imzalanan belgelere de tutanak adı verilir.

bir toplantı tutanağı hazırlanırken; önce toplantının hangi tarihte, ne zaman ve nerede nasıl başlatıldığı belirtilir. toplantılarda önceden belirlenmiş ve ilgililere duyurulmuş gündem maddeleri sırasıyla tartışılır ve o konuyla ilgili karar verilir. tutanağını yazan kişi, toplantıda söz alanların düşüncelerini (veya beyanlarını) açık ve öz olarak aynen yazar. toplantının bitiminde ilgililer tutanağın altını imzalarlar.

olay tutanakları yazılırken olayın ne olduğu, nerede, ne zaman ve nasıl cereyan ettiği, olaya kimlerin ne şekilde karıştığı (varsa tanıkların ifadeleriyle birlikte) yazılır ve ilgilerce imzalanır.

tutanaklar, yalın ve açık bir üslûpla, sanat yapma kaygısından uzak, kişisel görüş ve yorumlara yer verilmeden aynen yazılır.


Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır Resimleri

 • 5
  Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır Tutanak Örneği 3 yıl önce

  Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır Tutanak Örneği

Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır Sunumları

 • 4
  Önizleme: 2 yıl önce

  Toplantı tutanağı örneği (word dosyası, docx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  TOPLANTI TUTANAĞI Tarih: Saat: Yer: Toplantının Türü Toplantının Konusu Toplantı Başkanlığı Toplantı Başkanı Raportör Gündem Başlıkları 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-Toplantıya KatılanlarAd/SoyadKurum/ÜnvanTelefon/Emailİmza 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 1.Gündem BaşlığıTartışmalarKararlarPlanlanan EylemlerSorumlu KişiBaş./Bitiş Tarihi 2.Gündem BaşlığıTartışmalarKararlarPlanlanan EylemlerSorumlu KişiBaş./Bitiş Tarihi
 • 3
  Önizleme: 2 yıl önce

  Öğretmen toplantı tutanağı örnek word dosyası (word dosyası, docx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ………LİMİTED ŞİRKETİ’ NİN .…./…../2013 TARİHİNDE YAPILANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı …../../2013 tarihinde, Saat:……….’da, …………………………………………… adresinde yapılmıştır.Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam:……...-TL’lık Sermayesine tekabül eden ………… adet hisseden toplantıda asaleten, ……………adet hisseden toplantıda vekaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın;….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na…………………………………………………., seçilmesine oy birliği ile karar verildi.2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.3- Müdür / Müdürler Kurulu’ nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.4- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile varsa Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tastik olundu. 2012 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi. 5- Yapılan oylama sonucunda Müdür / Müdürler Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda varsa Denetçi oy birliği ile ibra edildi. 6- Müdür / Müdürler Kurulu Üyesine, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 7- Yapılan oylama sonucu üç yıl süre ile görev yapmak üzere Müdür / Müdürler Kuruluna; ……………….……………………………oy birliği ile seçilmiştir. 8- Şirket Müdürlerine 6102 Sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine/verilmemesine Oy Birliği ile karar verildi. 9- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.TOPLANTI BAŞKANI

Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Toplantı Tutanağı Nasıl Yazılır Tutanak Örneği
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)